Menü

Általános szállítási feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató honlapjával (https://www.szerszam17.hu/, a továbbiakban: Honlap) összefüggő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: […]

 

 1. Szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve: Daniella Kereskedelmi Kft.

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3

A szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: milwaukee@daniella.hu

Cégjegyzékszáma: 09-09-001346

Adószáma: 10683424-2-09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 36 1 253-7441

 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

 

ATW Internet Kft.

H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.

support@atw.co.hu

+36 1 6000 289

https://atw.hu

 

 

 1. Alapvető rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A Honlapon mind fogyasztók, mind pedig cégek vásárolhatnak. A céges vásárlók elfogadják, hogy a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az elektronikus úton megkötött szerződéssel összefüggésben nem illeti meg őket az elállás joga, a megvásárolt termékre nem vonatkozik kötelező (1 év) jótállás, csak abban az esetben, ha a Szolgáltató önkéntesen a cégek részére jótállási időt biztosít és a szavatosságra vonatkozó rendelkezések az 5. pontban meghatározott eltérésekkel illeti meg őket.

 

Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

 

A Honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a Honlapon megjelenő termékképek, színek megfeleljenek a valóságnak, azonban a Szolgáltató által tett erőfeszítések ellenére adott esetben a megjelenített termékek színe - főként színárnyalatban - eltérhet a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a Felhasználó által használt monitortól, illetve annak beállításától. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a megrendelés leadását megelőzően figyelmesen olvassa el a termékleírást.

 

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Honlapnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Honlap tartalmának megtekintésére, és nem jogosult a Honlapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevételére.

 

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztésének tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
 2. Regisztráció/vásárlás

 

Felhasználó a Honlapon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, rendelkezéseit megismerte és elfogadja.

 

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető bármely Felhasználó számára regisztráció nélkül, a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. Azonban egyes funkciók (pl. felhasználói fiók, megrendelések nyilvántartása stb.) regisztrált Felhasználók részére elérhető.

 

Ha a Felhasználó regisztrálni kíván a Honlapon, akkor a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” gombra kattintást követően megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud.  A regisztrációs felületen a következő adatokat kötelező megadnia a Szolgáltató részére:

 

Kapcsolati adatok:

 • név (vezetéknév, keresztnév)
 • e-mail cím
 • jelszó
 • telefonszám

 

Ha a Felhasználó a megadott adatokkal kapcsolatban mindent rendben talált, akkor a „Regisztráció” gombra kattintva tudja regisztrációját véglegesíteni.

 

Számlázási adatok megadására a megrendelés során nyílik lehetősége a Felhasználónak vagy ezt megteheti felhasználói fiókjába belépve, a „Cím adatok módosítása” menüponton belül az „Új cím” hozzáadása gombra kattintva.

 

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

 

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 

 1. Regisztráció törlése  

 

Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését bármikor kérni az mc@dl1.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; felhasználói fiókja törlődik, így az abban tárolt adatai is törlődnek, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését (pl. számlán szereplő adatok). Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 1. Rendelés menete

 

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

 

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Honlapra/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a böngészést és a vásárlást.

 

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja a +/- gombok használatával, ezt követően pedig kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

 

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosarába helyezni, a „vásárlás folytatása” gombot használva teheti meg Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kell a Felhasználónak kattintania. Ha a kosárba helyezett termékekkel kapcsolatban a Felhasználó mindent rendben talált, akkor a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot. A „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gombra kattintást követően a Felhasználónak ekkor az alábbi megrendelés szakaszokon kell végig menni a megrendelés véglegesítése érdekében:

 

 • Elérhetőség
  • A Felhasználó itt bejelentkezhet, ha még nem tette meg, ha pedig már bejelentkezett, akkor megjelennek a megrendeléshez szükséges adatai, illetve, ha a korábban megadott szállítási cím helyett másikat szeretne megadni, ezen a felületen megteheti.
  • Ha nem regisztrált Felhasználó és nem is kíván regisztrálni, úgy személyes adatinak megadása szükséges.

 

A Felhasználó a „Tovább a szállítási módokhoz” feliratra kattintva tud továbblépni.

 

 • Szállítás: Felhasználónak a rendelkezésre álló szállítási módok közül, ki kell választania számára megfelelő szállítási módot, majd a „Tovább a fizetési módokhoz” feliratra kattintania.

 

 • Fizetés: Felhasználónak a rendelkezésre álló fizetési módok közül, ki kell választania számára megfelelőt, majd a „tovább az összegzéshez” gombra kattintania.

 

 • Összegzés: Felhasználó ezen a felületen megtekintheti a rendelési folyamat során megadott valamennyi adatát, a kiválasztott fizetési és szállítási módot. Felhasználó, ha bármely adatot módosítani akarja, úgy a „Módosítás” gombra kattintva teheti ezt meg. Felhasználó ezen a felületen megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez. Ha a Felhasználó mindent rendben talált, a „Megrendelem” gombra kattintva véglegesen elküldi megrendelését a Szolgáltató részére.

 

A rendelés feladása tehát a „Megrendelem” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

 

 1. Árajánlat kérés

 

A Honlapon lehetőség van árajánlat kérésre is viszonteladók, vállalti beszerzők és cégek számára. Ez esetben az adott termékre vonatkozóan a Szolgáltató által kiküldött és Felhasználó által elfogadott ajánlatban foglalt áron jön létre a felek között az adásvételre irányuló elektronikus úton megkötött szerződés.

 

 1. Termékek ára

 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót (27% Áfa) tartalmazó módon (bruttóban), magyar forintban van feltüntetve, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

A termék mellett feltüntetett ár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról a Honlapon közzétett felhívásban, tájékoztatóban.

 

A Szolgáltató minden gondossága ellenére előfordulhat, hogy a Honlapon hibás ár kerül felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os vagy az adott termék vonatkozásában ténylegesen irreális ár, akkor a Szolgáltató a hibát észlelve minden esetben, a 3.6. pontban meghatározott ajánlat elfogadó emailben (2. email, amely a tényleges visszaigazolás a megrendelés teljesíthetőségére vonatkozóan) felajánlja a a termék tényleges áron történő megvásárlását, amelynek ismeretében a Felhasználó minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállhat vásárlási szándékától.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

 

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a megrendelési felületen bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Adatbeviteli hibának minősül például rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím). A hibás adatokat a megrendelés elküldéséig, a megrendelési felületen a „Módosít” gombra kattintva módosítani tudja vagy a felhasználói fiókban elmentett adatait bármikor módosíthatja a belépést követően.

 

 1. Rendelés feldolgozása, ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

 

A Felhasználó által elküldött megrendelés rendszerbe történő beérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére. Az automatikusan küldött – technikai jellegű email – kizárólag azt igazolja, hogy Szolgáltató rendszerébe a Felhasználó megrendelése beérkezett.

 

Szolgáltató a Felhasználó által elküldött megrendelés időpontjától számított legkésőbb 48 órán belül egy ún. ajánlat elfogadó emailben (2. email) visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét. E visszaigazoló e-mail (elfogadó email) Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

 

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó, vagyis a Felhasználó ajánlatának elfogadására (teljesítésre) irányuló visszaigazoló e-mailt.

 

A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

 1. Számla

 

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy a személyes átvétel során a Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza.

 

 1.  Fizetési feltételek

 

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

 

 1. Kiszállítás és átvételi lehetőségek

 

 1. Kiszállítás

 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.


Általánosságban 30.000 Ft nettó rendelési érték alatt nettó 1500 Ft.

Nettó 30.000 Ft felett ingyenes, ha az nem éri el a 40 kg-os súlyhatárt.

40 kg felett egyedi szállítási költséget alkalmaz a Szolgáltató, melyet előre egyeztet a vevővel.

 

Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

 

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

 1. Személyes átvétel

 

A megrendelések átvételére személyesen is lehetőség van a 1173 Budapest, Pesti út 237/F, Home Center A ép. 36. szám alatt, nyitvatartási időben. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Felhasználót.

 

 1. ELÁLLÁS JOGA

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

 

Tehát az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg, a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e, az elállási jog nem illeti meg.

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [Elállási nyilatkozat] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is, de nem kötelező. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

   

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem.  Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac az Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

 

Az elállási nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide![OrmosNet2] 

 

 1.  SZAVATOSSÁG
  1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

 1. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Szavatossági igényeit Felhasználó az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

 

 1. JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Felhasználónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. 10.000 Ft eladási ár feletti szerszám). Azonban vannak olyan termékek, amelyekre a Szolgáltató a gyártó által vállalt jótállási időt biztosít, ami több mint a kötelező jótállás ideje.

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó:

 

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

 

 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a Felhasználó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Felhasználó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Felhasználót a jótállásból fakadó jogok az 5.1 és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A jótállás tehát nem érinti a Felhasználó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.3. pontban feltüntettettek alapján.

 

 1. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Tájékoztatjuk, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

 

Ha a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 

Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

 1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU    

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

 
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. 

 

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan. 

 

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 Ha a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Felhasználó között.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 1. Szerzői jogok

 

Miután a Honlap szerzői jogi műnek minősül, tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

Szolgáltató fenntart minden jogot szolgáltatásaink minden elemére, különös tekintettel a www.szerszam17.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 

Tilos a Honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlapon vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

 

 1. Adatvédelem

 

A Honlap adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://www.szerszam17.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3

 

A jelen Szabályzat 2018. május 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Tájékoztatót. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Honlapon közzéteszi.

 

Felhasználók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Budapest, 2018. május 15.